One-stop services, worth of entrustment

Piston & thanh piston

MAIN-BANNER1.jpg
• bộ động cơ chính / phụ và phụ tùng thay thế
  • • bộ tăng áp
  • • bộ tách dầu
  • • máy nén khí
  • • bộ trao đổi nhiệt dạng tấm
  • • máy bơm nước
  • •máy điều hoà
  • • cung cấp tủ lạnh
  • • nồi hơi
  • • máy móc boong
  • •thiết bị định vị
  • • dụng cụ hàng hải
  • •vật chất
  • • Dụng cụ và thiết bị